Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

Kierownik sekcji

kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI

tel. 81 8272008 wew. 115

e-mail: kadry@strazopolelubelskie.pl

Sekretarka

mgr Anna KUREK

tel. 81 8272008 wew. 103

e-mail: kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl