Wydział Operacyjny

Naczelnik wydziału

bryg. mgr inż. Zbigniew ZIELONKA 

tel. 081 827 20 08

pok. 203