Wydział Operacyjno – rozpoznawczy

p.o. Naczelnik wydziału

mł. asp. mgr inż. Bartłomiej MYSZAK

tel.  81 8272008 wew. 104

+48 695 411 241

 

 

 

Zastępca Naczelnika wydziału

mł. kpt. inż. Marcin JARGIEŁO

tel.  81 8272008 wew. 104

e-mail: pz@strazopolelubelskie.pl

 

Zgłoszenie do miejscowego organu PSP zakończenia budowy (odbiór obiektu):

Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA

Wymagane dokumenty podczas odbioru obiektu budowlanego przez PSP

 

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Wniosek o wydanie opinii w sprawie organizacji imprezy masowej

Wniosek o wydanie opinii w sprawie obiektów hotelarskich

Zgłoszenie próbnej ewakuacji