Kierownictwo

Dowódca JRG

bryg. inż. Paweł DZIKOWSKI

tel. 81 8272008 wew. 107

Zastępca dowódcy JRG

st. kpt. mgr inż. Krzysztof SIEMBIDA

tel. 81 8272008 wew. 107